Kolejny wyrok WSA uchylający decyzję w sprawie odmowy zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym od piwa smakowego

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców na wniosek przedsiębiorcy, browaru regionalnego wstąpił do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie ze skargi na decyzję odmawiającą mu zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym od piwa smakowego. Zdaniem organów, okoliczność uiszczenia przez spółkę podatku akcyzowego w wysokości wyższej niż należna nie stanowiła nadpłaty w rozumieniu art. 72 § 1 [...]

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy uchylił decyzję Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług importu towarów

Do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zgłosił się przedsiębiorca z wnioskiem o podjęcie interwencji w sprawie toczącej się przed wojewódzkim sądem administracyjnym ze skargi na decyzję określającą zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług w związku z importem towarów z terytorium Ukrainy. Organ nie kwestionował istnienia towarów oraz faktu dokonania dostaw przez przedsiębiorcę, podważył [...]

Polacy rzadko konsultują się z prawnikami

Dla zdecydowanej większości Polaków adwokat to ostatnia deska ratunku. Blisko 90 proc. na co dzień nie widzi potrzeby, by korzystać z ich pomocy, a 81 proc. konsultuje się z nimi dopiero, gdy dostają pozew sądowy. Tymczasem pomoc prawna może się przydać niemal w każdej sytuacji. Adwokat potrafi przewidzieć długoterminowe konsekwencje podejmowanych decyzji – podkreśla Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza Naczelnej [...]
Kolejny wyrok WSA uchylający decyzję w sprawie odmowy zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym od piwa smakowego

Kolejny wyrok WSA uchylający decyzję w sprawie odmowy zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym od piwa smakowego

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców na wniosek przedsiębiorcy, browaru regionalnego wstąpił do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie ze skargi na decyzję odmawiającą mu zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym od piwa smakowego. Zdaniem organów, okoliczność uiszczenia przez spółkę podatku akcyzowego w wysokości wyższej niż należna nie stanowiła nadpłaty w rozumieniu art. 72 § 1 [...]

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy uchylił decyzję Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług importu towarów

Do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zgłosił się przedsiębiorca z wnioskiem o podjęcie interwencji w sprawie toczącej się przed wojewódzkim sądem administracyjnym ze skargi na decyzję określającą zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług w związku z importem towarów z terytorium Ukrainy. Organ nie kwestionował istnienia towarów oraz faktu dokonania dostaw przez przedsiębiorcę, podważył [...]

Polacy rzadko konsultują się z prawnikami

Polacy rzadko konsultują się z prawnikami

Dla zdecydowanej większości Polaków adwokat to ostatnia deska ratunku. Blisko 90 proc. na co dzień nie widzi potrzeby, by korzystać z ich pomocy, a 81 proc. konsultuje się z nimi dopiero, gdy dostają pozew sądowy. Tymczasem pomoc prawna może się przydać niemal w każdej sytuacji. Adwokat potrafi przewidzieć długoterminowe konsekwencje podejmowanych decyzji – podkreśla Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza Naczelnej [...]

Zarządzanie wierzytelnościami – nowe regulacje w Kodeksie Postępowania Cywilnego i Kodeksie Karnym

Zarządzanie wierzytelnościami – nowe regulacje w Kodeksie Postępowania Cywilnego i Kodeksie Karnym

Co się zmieni dla podmiotów z branży zarządzania wierzytelnościami, a co powinni wiedzieć dłużnicy? Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, w tym między innymi kwestia wprowadzenia nowych opłat sądowych, zmiana dotycząca doręczeń i projekt antylichwiarski, to jedne z najważniejszych planowanych zmian prawnych dotyczących rynku zarządzania wierzytelnościami, ale nie tylko. Nowe regulacje wpłyną także na sytuację osób zadłużonych. [...]

„Panie władzo, nie przyjmuję” – czyli o niewzruszalności mandatu karnego

„Panie władzo, nie przyjmuję” – czyli o niewzruszalności mandatu karnego

Gdy nie ustąpisz miejsca, kiedy nadjeżdża tramwaj, zapłacisz 250 PLN. Lubisz rozmawiać przez telefon, trzymając urządzenie w ręku? Bądź gotowy na 200 PLN grzywny. Jeśli na drodze zajmujesz więcej niż jeden pas ruchu, możesz dostać 150 PLN kary. Nowy taryfikator to wyższe kwoty za wykroczenia, a z policyjnych statystyk wynika, że pouczeniem kończy się jedynie [...]

Nazwisko dziecka i reguły jego kształtowania

Nazwisko dziecka i reguły jego kształtowania

Kiedy po wielogodzinnych dyskusjach z mężem, licznych konsultacjach z rodziną i przyjaciółkami, pełnych wątpliwości nieprzespanych nocach, w końcu uda się wybrać idealne imię dla maluszka, możemy stanąć przed kolejnym wyborem - idealnego nazwiska, które będzie nosić nowo narodzony członek naszej rodziny. Wbrew pozorom rodzice mają całkiem dużą swobodę w kształtowaniu nazwiska swojego dziecka. Nie oznacza [...]

4 szybkie porady jak wybrać prawnika w trudnej sytuacji

4 szybkie porady jak wybrać prawnika w trudnej sytuacji

Jest wiele sytuacji, które zmuszają nas do skorzystania z usług prawnika, jednak ze względu na swoją naturę, bardzo utrudniają podejmowanie wyważonych, przemyślanych decyzji. Jakie to sytuacje? Poniżej znajdziesz kilka przykładów: Wypadki drogowe: Czy trzeba wezwać policję? Czy powinienem ubiegać się o ubezpieczenie? Czy muszę korzystać z prawników mojego ubezpieczyciela, czy może sam mogę wybrać adwokata? [...]

Utrata prawa jazdy za prędkość

Utrata prawa jazdy za prędkość

W świetle aktualnego stanu prawnego kierowca, który przekroczył dozwoloną prędkość na obszarze zabudowanym o 50 km/h, jest pozbawiany prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Istnieją pewne szczególne sytuacje, w których zastosowanie takiego środka jest niewspółmiernie surowe. Sytuacje zagrożenia w terenie zabudowanym Nawet niewielki pojazd, który jedzie z prędkością przewyższającą o 50 km/h dopuszczalną w terenie [...]

Czym jest wykroczenie?

Czym jest wykroczenie?

Wykroczenie jest czynem zabronionym, który cechuje się znacznie niższym stopniem społecznej szkodliwości niż przestępstwo. Aktem prawnym, który wyznacza ramy odpowiedzialności za wykroczenia, jest ustawa z 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń. Definicja wykroczenia Definicję wykroczenia można wywieść z treści art. 1 § 1 Kodeksu wykroczenia. W myśl tego przepisu odpowiedzialności za wykroczenie podlega tylko [...]

Ustawa dezubekizacyjna – jakie możliwości daje odwołanie do sądu?

Ustawa dezubekizacyjna – jakie możliwości daje odwołanie do sądu?

W myśl niedawno uchwalonej ustawy dezubekizacyjnej świadczenia emerytalne osób, które zostały objęte jej działaniem, zostały obniżone nawet do poziomu najniższej emerytury. Kwota rzędu 850 złotych netto obecnie nie zapewnia możliwości życia w godziwych warunkach. W przypadku uzyskania decyzji organu rentowego o obniżeniu świadczenia, warto ją zakwestionować na drodze sądowej. Kontrowersje wokół ustawy dezubekizacyjnej Już na [...]

Jak uzyskać odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu?

Jak uzyskać odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu?

Poważne wypadki mogą spowodować u poszkodowanego stały rozstrój zdrowia. W takich sytuacjach możliwe jest uzyskanie znacznego świadczenia tytułem odszkodowania od osoby zobowiązanej do wyrównania szkody. Zobowiązani do wypłaty odszkodowania W zależności od rodzaju wypadku, któremu uległ poszkodowany, inna będzie tożsamość podmiotu, który odpowiada za wywołanie trwałego uszczerbku na zdrowiu. W przypadku wypadków komunikacyjnych zobowiązanym będzie [...]

Orzeczenie separacji a należności alimentacyjne

Orzeczenie separacji a należności alimentacyjne

W wyroku orzekającym separację sąd zasądza alimenty na rzecz małoletnich dzieci, które będzie musiał ponosić małżonek nie sprawujący nad nimi osobistej pieczy. Ich wysokość ustalana jest indywidualnie, a zależy przede wszystkim od potrzeb uprawnionych oraz od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Możliwe jest także orzeczenie alimentów na rzecz małżonka. Alimenty na małoletnie dzieci Orzeczenie separacji [...]

Rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty

Rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty

Podczas rozprawy rozwodowej bardzo często strony postanawiają nie orzekać o winie jednej ze stron. Jest to rozwiązanie, które skutkuje szybszym przebiegiem rozwodu, nie dostarcza niepotrzebnego wstydu i bólu podczas rozpraw. Brak orzeczenia o winie ma jednak swoje skutki prawne w momencie, gdy jedna ze stron chciałaby uzyskać alimenty. Jakie skutki prawne niesie orzeczenie o winie? [...]

Różnica między rozwodem a separacją

Różnica między rozwodem a separacją

Trwałe problemy w życiu małżeńskim mogą skłaniać małżonków do podjęcia decyzji w przedmiocie rozwodu lub separacji. Oba rozwiązania powodują powstanie pewnych skutków prawnych, które wywołują doniosłe konsekwencje. Kiedy sąd może orzec rozwód, a kiedy separację? Orzeczenie rozwodu przez sąd możliwe jest jedynie wtedy, gdy nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Trwałość rozkładu pożycia oceniana [...]

Prawo spadkowe i dziedziczenie długów

Prawo spadkowe i dziedziczenie długów

W skład masy spadkowej wchodzą nie tylko składniki majątku zmarłego, ale również jego długi. Obecnie obowiązujące przepisy wnikliwie regulują kwestię odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkodawcy. Co wchodzi w skład długów spadkowych? Spadek jest traktowany jako ogół praw i obowiązków zmarłego, które przechodzą na spadkobierców w drodze sukcesji. Tym samym wszystkie długi, które zostały zaciągnięte przez [...]

Jaka kara grozi kierowcy prowadzącemu pojazd bez uprawnień?

Jaka kara grozi kierowcy prowadzącemu pojazd bez uprawnień?

Sankcje, które są stosowane wobec kierowców nieposiadających uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi, są zróżnicowane. Fundamentalne znaczenie ma przyczyna, z powodu której nie może on okazać dokumentu w czasie kontroli. Sytuacja kierowcy, który nie nabył uprawnień Prowadzenie pojazdu bez zdobycia wymaganych uprawnień kwalifikuje się pod dyspozycję art. 94 §1 Kodeksu wykroczeń. W myśl tego przepisu osoba [...]

Prawo pracy – najważniejsze zagadnienia

Prawo pracy – najważniejsze zagadnienia

Prawo pracy stanowi zbiór przepisów, które określają prawa i obowiązki stron stosunku pracy – pracownika i pracodawcy. Jego podstawowym źródłem jest Kodeks pracy – zawiera on gwarancje, które mogą być zastąpione jedynie postanowieniami korzystniejszymi dla pracownika. Stosunek pracy Z chwilą podpisania umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania między pracownikiem a pracodawcą powstaje stosunek pracy. [...]

Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne w praktyce

Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne w praktyce

Regulacje Kodeksu pracy oraz innych podobnych ustaw mają na celu ochronę pracowników oraz stworzenie im odpowiednich warunków pracy. Przepisy te zawierają również wiele gwarancji dla pracodawców, między innymi ochronę przed samowolnym zerwaniem stosunku pracy przez pracownika. Funkcja gwarancyjna prawa pracy Przepisy Kodeksu pracy mają przede wszystkim charakter semiimperatywny. Oznacza to, że gwarancje zawarte w tej [...]

Skontaktuj się z nami

12 + 4 =