Czasem w wyniku uchwalenia przez gminę zmiany, lub nowego planu miejscowego wiąże się z utrudnieniem lub uniemożliwieniem korzystania z nieruchomości. W takiej sytuacji właściciel skutecznie może ubiegać się o odszkodowanie lub żądać wykupienia nieruchomości.

Plan miejscowy odszkodowanie

Prawo do ubiegania się o odszkodowanie po zmienia lub uchwaleniu nowego planu miejscowego dotyczy każdego, jeśli sytuacja spełnia przynajmniej jeden z dwóch warunków – korzystanie z nieruchomości stało się utrudnione lub niemożliwe. Można się o nie ubiegać również, jeśli w związku ze zmianami nieruchomość straciła na wartości. Jest to możliwe jednak dopiero po sprzedaży. W celu analizy konkretnej sytuacji należy skorzystać z pomocy specjalisty plan miejscowy odszkodowanie w Gdańsku.

Wywłaszczenie nieruchomości odszkodowania

Możliwe jest również ubieganie się o odszkodowanie jeśli nieruchomość poprzez decyzję odpowiedniego organu administracyjnego zostaje przejęta przez Skarb Państwa lub inną jednostkę samorządu terytorialnego. Wysokość takiego odszkodowania ustalana jest z pomocą rzeczoznawcy majątkowego i uwzględnia takie czynniki jak stan, wartość w dniu wywłaszczenia oraz przeznaczenie nieruchomości. Alternatywą jest staranie się o przyznanie nieruchomości zamiennej. Każdy przypadek najlepiej rozpatrzyć indywidualnie z pomocą prawnika, którego specjalność to wywłaszczenie nieruchomości odszkodowania w Gdyni.

Okres przedawnienia prawa do odszkodowania

Okres przedawnienia prawa do roszczenia o odszkodowanie ze względu na utrudnienie lub uniemożliwienie korzystania z nieruchomości wynosi 10 lat. Wyjątkiem jest sytuacja, w której nieruchomość ma związek z działalnością gospodarczą. Wtedy są to 3 lata. Roszczenia z tytułu utraty wartości nieruchomości możliwe jest w ciągu 5 lat od dnia uchwalenia nowego planu. Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości powinno zostać przyznane w ciągu 14 dni od kiedy decyzja o wywłaszczeniu podlega wykonaniu.