Rozwód jest jednym z najbardziej nielubianych procesów sądowych. Bardzo często zdarza się, że małżonkowie chcą przejść przez rozprawę możliwie szybko i bez zbędnych procedur. Orzekanie o winie najczęściej zatem jest pomijane. Pozwala to znacznie usprawnić cały proces, oszczędzić dodatkowego bólu i wstydu. Jednak co bardzo ważne brak orzeczenia o winie niesie za sobą bardzo wiele skutków prawnych o których warto wiedzieć.

Czy warto podczas rozwodu orzekać o winie?

Podczas rozprawy rozwodowej małżonkowie mają prawo wnieść do sądu wniosek o nieorzekanie o winie za rozpad pożycia małżeńskiego. Warto jednak przed takim rozwiązaniem zastanowić się jakie skutki, przywileje, prawa i obowiązki w przyszłości przyniesie takie posunięcie. Brak orzekania o winie niesie za sobą poważne konsekwencje:

– pierwsza z nich jest związana z prawem do alimentów. Jeżeli sąd nie orzeka o winie żadnego z małżonków to każda ze stron ma prawo żądać alimentów od drugiej w sytuacji gdy znajdzie się w niedostatku i nie będzie w stanie sama zaspokoić swoich życiowych potrzeb. Niedostatek trzeba jednak przed sądem udowodnić zbierając odpowiednie dokumenty. Bardzo ważnym aspektem jest fakt, iż bez orzeczenia o winie prawo do nabycia alimentów wygasa po pięciu latach od dnia rozwodu.

– drugą z nich jest w uzasadnionych przypadkach jest możliwość uzyskania nierównego podziału majątku wspólnego. W większości spraw orzekanie o winie nie ma skutku prawnego przy procesie  o podział majątku. Od tej reguły występują jednak wyjątki. Jeżeli wina o rozpadzie pożycia małżeńskiego zostanie uznana ze względu na życie i zachowanie jednej ze stron postępowania, które miało bezpośredni i negatywny wpływ na wartość i pomnażanie majątku wspólnego sąd może pozytywnie uwzględnić wniosek o nierówny podział majątku.

Kiedy sąd może odstąpić od orzekania o winie?

W sytuacji gdy dwie strony procesu rozwodowego zawnioskują o brak orzekania o winie sąd może tego kroku zaniechać. Żądanie to nie może wynikać tylko i wyłącznie z treści pozwu, nawet jeśli zostałby podpisany przez oboje małżonków. Sąd i tak wyznaczy rozprawę o przesłucha obie strony i odbierze od obojga małżonków stosowne oświadczenia.

Proces rozwodowy, w którym strony chcą orzekać o winie mogą ciągnąć się nawet kilka lat. Warto jednak wcześniej zastanowić się czy to orzeczenie nie będzie kiedyś podstawą do uzyskania konkretnych korzyści majątkowych.