Wiele osób składających pozew o rozwód musi zmierzyć się z podziałem majątku. Orzekanie o winie to bardzo istotny element rozprawy sądowej, który często małżonkowie z różnych przyczyn chcą pominąć. Postępowanie bez orzekania o winie z reguły kończy się szybciej i mniej uporczywie dla obu stron. Częstym pytaniem jest jednak wpływ orzekania o winie na podział majątku.

Sprawa rozwodowa i podział majątku

Warto zaznaczyć, że podstawowym przedmiotem sprawy rozwodowej jest ustalenie czy pomiędzy małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkłady pożycia małżeńskiego. W postępowaniu rozwodowym sąd zajmuje się głównie sferą rodzinną i małżeńską gdyż to jest priorytetem. Majątek i kwestie jego podziału są pobocznym tematem postępowania. Bardzo często w sprawie rozwodowej nie dochodzi do podziału majątku współmałżonków, ponieważ wymaga to dokładnego, długiego postępowanie o podział majątku, na co nie ma miejsca w sprawie rozwodowej. Wyjątkiem są sytuacje, gdy podział jest jasny, nie wywołuje sporu między stronami i można go szybko przeprowadzić. W sytuacji, gdy podział majątku nie spełnia powyższych warunków, strony wnioskują o ustalenie podziału do odpowiedniego sądu.

Orzeczenie o winie a podział majątku

Zgodnie z zasadą, jeżeli nie dojdzie do podziału majątku w wyroku sądowym, strony mają prawo złożyć wniosek do odpowiedniego sądu o przeprowadzanie tego procesu. W sprawie o podział majątku sąd ma za zadanie ustalić, co wchodzi w skład majątku wspólnego, jaka część majątku wspólnego pochodzi z finansowania poszczególnych stron postępowania oraz jaka jest wartość poszczególnych składników majątku. Każda ze stron może wnieść wniosek o nierówny podział majątku wspólnego na majątki osobiste. Zadaniem sądu jest rozważenie czy taki wniosek znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości a zatem czy powinien zostać rozpatrzony.

Podczas rozpatrywania takiego wniosku są powinien wziąć pod uwagę kilka czynników:

  • jaka część majątku wspólnego pochodzi z majątku poszczególnych stron,
  • jakie faktyczne nakłady na majątek wspólny poniosła każda ze stron,
  • treść orzeczenia o winie z postanowienia sądu rozpatrującego wniosek o rozwód (przy zachowaniu szczególnych warunków).

Warunki uznania orzeczenia o winie w sprawie o podział majątku

Z reguły orzeczenie o winie nie ma wpływu na postępowanie w sprawie podziału majątku, ponieważ żadne przepisy nie dają możliwości takiego „przełożenia” wyroku wydanego ze sprawy rozwodowej do procesu o podział majątku wspólnego. W większości przypadków wnioskowanie o orzeczenie o winie jednej ze strony dla uzyskania lepszej pozycji przy podziale majątku jest bezcelowe. Oczywiście od każdej reguły występują wyjątki. Sąd rozpatrujący podział majątku ma  możliwość uznać winę za rozkład pożycia małżeńskiego jednej ze stron jeżeli orzeczenie o winie wydane zostało w oparciu o np.: hulaszczy tryb życia jednej ze stron. Zatem warunkiem uznania orzeczenia o winie, jako istotny jest charakter wyroku. Jeżeli jedna ze stron doprowadziła do rozpadu małżeństwa przez zachowanie, które miało bezpośredni wpływ na wartość majątku wspólnego, sąd może przychylić się na tej podstawie do nierównego podziału majątku.