Podczas rozprawy rozwodowej bardzo często strony postanawiają nie orzekać o winie jednej ze stron. Jest to rozwiązanie, które skutkuje szybszym przebiegiem rozwodu, nie dostarcza niepotrzebnego wstydu i bólu podczas rozpraw. Brak orzeczenia o winie ma jednak swoje skutki prawne w momencie, gdy jedna ze stron chciałaby uzyskać alimenty.

Jakie skutki prawne niesie orzeczenie o winie?

Warto wiedzieć, że orzeczenie o winie wobec jednego z małżonków niesie za sobą konkretne skutki prawne.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje obowiązek alimentacyjny w sytuacji, gdy:

  • jedna ze stron została uznana za wyłącznie winną rozkładu pożycia. W takiej sytuacji, strona nie może w przyszłości starać się o alimenty od byłego współmałżonka. Jeżeli rozwód przyczynił się do braku możliwości utrzymania standardu życia z przed rozwodu strony niewinnej ma ona prawo wnioskować o ustalenia obowiązku alimentacyjnego.
  • żadna ze stron nie została uznana winnego rozkładu pożycia.  Jeżeli w ciągu pięciu lat od rozwodu jedna ze stron popadnie w niedostatek, czyli nie z własnej winy nie będzie zdolna do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych ma prawo żądać alimentów względem byłego małżonka.

Orzeczenie o winie niesie za sobą poważne konsekwencje w zakresie ustalenia praw alimentacyjnych. Warto jednak zaznaczyć, iż to orzeczenie nie ma żadnego wpływu na ustalenia obowiązku alimentacyjnego wobec dzieci, czy w sprawie sądowej o podział majątku.

Kiedy wygasa obowiązek alimentacyjny?

Obowiązek świadczenia alimentów lub prawa domagania się od drugiej strony obowiązku alimentacyjnego może wygasnąć pod warunkiem spełnienia kilku warunków. Bardzo ważne w tym przypadku jest orzekanie o winie.

  • jeżeli żadna ze stron nie została uznana winną rozkładu pożycia małżeńskiego, prawo do uzyskania alimentów wygasa po pięciu latach od rozwodu. Jeżeli strona uprawniona do zasiłku alimentacyjnego wstąpi w nowy związek małżeński obowiązek dostarczania środków z tytułu alimentów wygasa. Sytuacja ta nie dotyczy małżonka, który był niewinny rozkładowi pożycia małżeńskiego i zawarł kościelny sakrament małżeństwa. Sąd powinien jednak wziąć pod uwagę tą okoliczność przy ocenie zgodności dochodzenia roszczenia alimentacyjnego z zasadami życia w społeczeństwie.
  • jeżeli jedna ze stron została uznana winną rozkładu pożycia małżeńskiego strona niewinna ma prawo do uzyskania alimentów bez względu na okres czasu, jaki upłynął od dnia rozwodu. W tym wypadku okres pięciu lat nie obowiązuje.

Czy orzekanie o winie się opłaca?

Orzekanie o winie jest bardzo często pomijanym etapem procesu rozwodowego. Korzystając z możliwości nie roztrząsania w sądzie prywatnych spraw, strony bardzo często rezygnują z możliwości prawnego zabezpieczenia się w przyszłości na wypadek pogorszenia sytuacji majątkowej. Warto zatem przed przystąpieniem do złożenia wniosku o rozwód dobrze zastanowić się nad orzekaniem o winie za rozpad pożycia małżeńskiego.