Zmiany w obowiązujących przepisach dotyczących prawa jazdy obejmą wszystkich kierowców, którzy odbiorą dokument uprawniający do prowadzenia pojazdu po dniu 8 czerwca 2018r. Oprócz okresu próbnego, na młodych kierowców zostaną nałożone także inne obowiązki.

Dwuletni okres próbny

Zapowiadany od dłuższego czasu okres próbny będzie trwał dwa lata. Jeżeli zakończy się on pomyślnie, nie zostanie przedłużony na kolejne dwa lata. W trakcie okresu próbnego na młodym kierowcy będą ciążyły liczne obowiązki, które będzie musiał skrupulatnie wykonywać.

Między czwartym a ósmym miesiącem po uzyskaniu dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów kierowca będzie zobligowany do przejścia kursu doszkalającego. Zakres tematyczny szkolenia będzie się skupiał na materii bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Kurs doszkalający będzie się składał zarówno z części teoretycznej, jak i praktycznej.

W ramach części teoretycznej kierowca zostanie zapoznany z problematyką wypadków drogowych, wzorami powinnego zachowania na drogach oraz z innymi aspektami, które dotyczą szeroko pojętej tematyki bezpieczeństwa na drogach. Z kolei szkolenie praktyczne, które będzie trwało godzinę, będzie się skupiało na wpływie nadmiernej prędkości na zwiększenie ryzyka wypadków drogowych. Obie części szkolenia będą płatne – za cały kurs doszkalający młody kierowca zapłaci aż 300 złotych.

Zielony listek

W okresie 8 miesięcy od odbioru dokumentu upoważniającego do kierowania pojazdów kierowca będzie zobligowany do odznaczenia swojego samochodu zielonym listkiem. Taka naklejka oznaczać będzie, że kierujący pojazdem podlega bardziej rygorystycznym ograniczeniom niż inni uczestnicy ruchu drogowego. Maksymalne prędkości, z jakim będzie mógł się poruszać pojazd kierowany przez młodego kierowcę, będą wynosiły kolejno:

  • 50 km/h w obszarze zabudowanym;
  • 80 km/h poza obszarem zabudowanym;
  • 100 km/h na drogach ekspresowych oraz autostradach.

Młody kierowca w okresie posiadania zielonego listka nie będzie miał także możliwości pracowania w charakterze kierowcy.

Skutki dwóch wykroczeń w ruchu drogowym

W przypadku, gdy młody kierowca w czasie okresu próbnego popełni co najmniej dwa wykroczenia w ruchu drogowym, będzie musiał liczyć się z dodatkowymi restrykcjami. W takich przypadkach okres próbny zostanie przedłużony o następne dwa lata. Ponadto młody kierowca będzie mógł zostać skierowany na kurs reedukacyjny lub badania psychologiczne. Ich koszty będzie musiał pokryć z własnej kieszeni.

Co ważne, zmiany te obejmą także piratów drogowych. W przypadku przekroczenia limitu 24 punktów karnych, na kierowcę zostanie nałożony dwuletni okres próbny. Możliwe będzie również skierowanie takiej osoby na kurs reedukacyjny lub badanie psychologiczne.

Decyzję w przedmiocie przedłużenia okresu próbnego bądź skierowania na kurs reedukacyjny lub badania będzie podejmował starosta właściwy miejscowo dla wydania dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem. Podstawą do wydania takich dyspozycji będą mandaty karne nałożone na młodego kierowcę bądź orzeczenia sądu karnego w tym przedmiocie.