Dostęp do pomocy prawnej jest jednym z podstawowych praw każdego obywatela. Pomoc ta może okazać się niezbędna w wielu sytuacjach, na przykład w trakcie sporów sądowych, podczas uzyskiwania odszkodowania czy też w kwestiach związanych z prowadzeniem biznesu. Warto więc wiedzieć, jakie rodzaje pomocy prawnej są dostępne i kiedy warto z nich skorzystać.

Pomoc prawna ogólna i specjalistyczna

Podział pomocy prawnej można dokonać ze względu na jej charakter. Wyróżniamy więc pomoc ogólną oraz specjalistyczną. Pomoc ogólna jest udzielana przez osoby, które nie posiadają specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa. Najczęściej jest to pomoc udzielana przez nieodpłatnych radców prawnych, adwokatów lub stowarzyszenia, które zajmują się ochroną praw człowieka. Z kolei pomoc specjalistyczna udzielana jest przez osoby posiadające specjalistyczną wiedzę z danej dziedziny prawa, np. z zakresu prawa podatkowego czy prawa cywilnego. W tym przypadku chodzi o usługi udzielane przez adwokatów lub radców prawnych, którzy specjalizują się w danej dziedzinie prawa.

Pomoc prawna – kiedy warto z niej skorzystać?

Pomoc prawna warto wykorzystać w sytuacjach, gdy potrzebujemy pomocy w kwestiach związanych z prawem. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy jesteśmy stroną w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, gdy chcemy uzyskać odszkodowanie lub gdy potrzebujemy porady w kwestiach związanych z prowadzeniem biznesu. Warto zwrócić uwagę na to, że w przypadku niektórych spraw, np. rozwody w Kaliszu, konieczna może być pomoc specjalisty z danej dziedziny prawa. W takiej sytuacji warto skorzystać z usług adwokata lub radcy prawnego, którzy specjalizują się w takich sprawach.

Pomoc prawna jest niezbędna w wielu sytuacjach, w których konieczna jest znajomość przepisów prawa. Warto jednak pamiętać, że nie zawsze konieczna jest pomoc specjalisty. W przypadku prostych spraw, np. sporów sąsiedzkich, warto skorzystać z pomocy nieodpłatnego radcy prawnego lub stowarzyszenia zajmującego się ochroną praw człowieka. Jednak w przypadku bardziej skomplikowanych spraw, konieczny jest kontakt ze specjalistą z danej dziedziny prawa.