Rozwód to najczęściej jedno z najbardziej traumatycznych przeżyć w rodzinie. Żadna ze stron nie przechodzi przez ten etap bez szwanku, a staje się on jeszcze trudniejszy, gdy w rozwód uwikłane są dzieci. Sam proces rozwodowy, zwłaszcza wtedy, gdy obie strony do niego dążą, ma wszelkie szanse na w miarę płynny przebieg, trudności najczęściej pojawiają się wówczas, gdy rodzice próbują ustalić warunki opieki nad dziećmi. 

Rozwód

Pozew rozwodowy prowadzony całkowicie w sposób polubowny może obejść się bez adwokata. Dobrze napisany wniosek, pełne porozumienie stron, również w kwestiach majątkowych, brak jednoznacznej winy małżonka, nie będą wymagały opieki adwokata, chociaż złożoność każdej sprawy rozwodowej wskazuje, że optymalnie jest korzystać z usług adwokata nawet w pozornie prostych sprawach. Sprawy rozwodowe Poznań stają się przedmiotem usługi prawnej zawsze wtedy, gdy w grę wchodzi podział majątku, orzekanie o winie, opieka nad małoletnimi dziećmi. W takich przypadkach, najlepiej od pierwszego momentu decyzji o rozwodzie, warto wprowadzić do niego adwokata. Najlepiej, gdy to on wypełnia wniosek rozwodowy, ponieważ właśnie na tym etapie do wniosku wprowadza się ustalenia w sprawie opieki. Jeżeli sąd nie będzie miał wątpliwości a strony rozwodu akceptują rozwiązanie zawarte w pozwie, zwykle uwzględni je sąd w swoim orzeczeniu. Jeżeli strony nie doszły do porozumienia w tej kwestii, sąd przechodzi do rozszerzonego postępowania dowodowego w celu ustalenia i wskazania tego z rodziców, które zagwarantuje dziecku lepszą opiekę rodzicielską.

Opieka nad dziećmi po rozwodzie

Rozszerzone postępowanie dowodowe w toku postępowania rozwodowego, które musi rozstrzygnąć warunki opieki rodzicielskiej, będzie zawierało w skrajnych przypadkach: zeznania świadków, opinie specjalistów, wywiady środowiskowe, opinie pracowników ośrodków diagnostyczno- konsultacyjnych. Ci ostatni będą badali warunki finansowe obu stron, warunki lokalowe, predyspozycje obojga rodziców do sprawowania opieki, będą oceniać więzi emocjonalne, jakie zostały zbudowane w rodzinie, pomiędzy dzieckiem i każdym z rodziców. Nawet wówczas, gdy sąd ostatecznie orzeknie winę jednego z rodziców za rozpad małżeństwa, nie wykluczy go to automatycznie z możliwości opieki nad dzieckiem. Chyba, że sąd dojdzie do wniosku, że zachowanie rodzica godzi w dobro dziecka.

Już tylko te podstawowe kierunki działania sądu pokazują, jak skomplikowany, wielotorowy i trudny może być proces rozwodowy, rozstrzygający również warunki opieki nad dzieckiem.

opieka a rozwod
Alimenty

Gdy sprawa rozwodowa toczy się już w sądzie i sąd musi rozstrzygnąć wszystkie kwestie związane z opieką nad dzieckiem, do rozstrzygnięcia pozostaje również kwestia alimentów. To jedna z najtrudniejszych części procesu, rzutująca niezwykle mocno na przyszłość wszystkich uczestników pozwu rozwodowego.

Alimenty na dziecko płaci zawsze ten z rodziców, który nie sprawuje stałej opieki rodzicielskiej. W pozwie rozwodowym rodzice mogą zaproponować wysokość alimentów a sąd może się na nie zgodzić. Jednak bardzo często nie ma w tej kwestii zgody i to sąd ustali opłaty alimentacyjne, które będą zależały od wysokości zarobków, posiadanego majątku, potrzeb dziecka. Nie istnieje jeden spójny wzór, na którym sąd mógłby się oprzeć. Każda tego rodzaju sprawa jest odrębna i zależy od tylu zmiennych, że musi być rozstrzygana indywidualnie. W takich sprawach, szczególnie trudnych, również ze względów emocjonalnych, trudno sobie wyobrazić, że rodzice będą w stanie poradzić sobie bez pomocy z zewnątrz, pomocy prawnika.