W relacjach między adwokatem a klientem kluczowe znaczenie ma zaufanie wynikające z obowiązku dochowania tajemnicy adwokackiej. Od początku współpracy klient musi mieć pewność, że informacje przekazane prawnikowi nie zostaną ujawnione innym osobom ani wykorzystane przeciwko niemu. Właśnie dzięki tajemnicy zawodowej możliwa jest pełna otwartość oraz szczera rozmowa na temat sprawy.

Zakres tajemnicy adwokackiej

Zgodnie z Kodeksem Etyki Adwokackiej oraz ustawą o zawodzie adwokata, tajemnica adwokacka obejmuje wszelkie informacje dotyczące klienta, które prawnik poznał w trakcie wykonywania czynności zawodowych. Zakres tajemnicy, której muszą dochować adwokaci w Warce jest szeroki i obejmuje nie tylko informacje przekazane przez klienta bezpośrednio adwokatowi, ale także te zdobyte już po rozpoczęciu współpracy – np. podczas analizy dokumentów czy rozmów z osobami trzecimi. Co więcej, tajemnica zwodowa obejmuje również sytuacje, gdy samego klienta nie ma – np. gdy umiera lub rezygnuje z usług prawnika.

Tajemnica adwokacka trwa nieprzerwanie, nawet jeśli zakończyła się współpraca z klientem. Adwokat zobowiązany jest do zachowania tajemnicy bezterminowo, nawet po zakończeniu wykonywania zawodu.

 

Wydzielone sytuacje, w których tajemnica adwokacka może zostać ujawniona

W praktyce jednak istnieje kilka wyjątków, które dopuszczają ujawnienie tajemnicy adwokackiej. Przykłady takich sytuacji to m.in. zgoda klienta na ujawnienie informacji, obowiązek ujawnienia wynikający z przepisów prawa, czy też sytuacje, w których adwokat zostaje wezwany jako świadek w postępowaniu sądowym.

Przede wszystkim warto dodać, że adwokat może ujawnić pewne informacje, jeżeli uzyska na to wyraźną zgodę swojego klienta. Zgoda ta musi być jednak jednoznaczna i dotyczyć konkretnych informacji – nie może być rozumiana jako zgoda na ujawnienie całej tajemnicy zawodowej.

W przypadku obowiązku wynikającego z przepisów prawa, adwokat może być zobligowany do ujawnienia sekretu zawodowego. Obowiązek ten obejmuje m.in. sytuację, gdy istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa przez klienta. W takich okolicznościach adwokat musi ocenić, czy zachowanie tajemnicy jest możliwe, czy też powinien zgłosić sprawę odpowiednim organom.