Sprawy spadkowe niekiedy mogą dotyczyć bardzo skomplikowanych postepowań. Adwokat może być pomocny podczas udowadniania swoich racji i w pozyskaniu należności. W jakich sytuacjach jego pomoc będzie nieodzowna? Kiedy zdecydowanie lepiej jest powierzyć to zadanie specjaliście?

Adwokat – jak jego pomoc wpływa na sytuację klienta?

Śmierć bliskiego czy dalszego krewnego wiąże się z pewnymi obowiązkami jakie nakłada na niego prawo. Adwokat w Zielonej Górze może być pomocny nie tylko w przypadku załatwienia formalności, ale także gdy zachodzą różnego rodzaju problemy i nieprawidłowości. Przykładem tego może być sytuacja, gdy podział majątku zachodzi z pokrzywdzeniem jednej z osób zstępnych. Należy pamiętać, że pierwszą osobą do dziedziczenia jest współmałżonek, dzieci, a dopiero potem dalsi krewni. W przypadku gdy testament głosi inaczej zainteresowane osoby mogą wnioskować do sądu o jego podważenie.

Sprawy spadkowe – kiedy można odziedziczyć długi? Czy i w jaki sposób można temu przeciwdziałać?

Sprawy spadkowe w Zielonej Górze mogą dotyczyć nie tylko dziedziczenia dóbr, ale także długów zmarłego. Osoby zstępne mogą jednak nie przyjąć spadku w ogóle. Istnieją też przypadki, że dalsi krewni licząc na spadek mogą przyjąć na siebie dług w sposób nieświadomy. Odrzucenie spadku w takim przypadku może być bardzo skomplikowane i równoważne z batalia sądową. Pomoc wykwalifikowanego prawnika staje się koniecznością. Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku można dokonać w każdym memencie i nie obowiązują przy tym żadne terminy. Istnieje jednak pół roku od momentu śmierci danej osoby, aby otworzyć spadek. To w tym czasie można też zgłosić jego odrzucenie. Należy pamiętać o możliwości dziedziczenia nie tylko majątku, ale także długu. Odrzucony może przejść na kolejne osoby, na przykład na dzieci. W różnych sytuacjach spadkowych zawsze dobrym pomysłem jest zasięgnięcie porady u specjalisty z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego.