W dzisiejszych czasach zwykle nie wystarczy już samo stwierdzenie na słowo w kwestii prawniczej. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności różnych transakcji, często konieczne jest posiadanie dokumentów potwierdzających ważne informacje. Kancelaria notarialna pełni ważną rolę w procesie sporządzania i uwierzytelniania różnego rodzaju transakcji. W tym artykule omówimy, jakie dokumenty kancelaria notarialna wymaga od swoich klientów.

Kancelaria notarialna – wymagane dokumenty przed zawarciem umowy

Przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy, kancelaria notarialna zwykle wymaga, aby klient dostarczył ważne dokumenty. W przypadku nieruchomości, mogą to być: aktualne odpisy z księgi wieczystej, dokumenty potwierdzające uprawnienia do dysponowania nieruchomością, umowa przedwstępna, dokumenty potwierdzające wniesienie wkładu własnego, a także umowa sprzedaży lub kupna.

W przypadku spadku, kancelaria notarialna może wymagać dokumentów takich jak akt zgonu, odpisy z rejestru stanu cywilnego, a także testamentu, jeśli takowy istnieje. W przypadku sporządzania pełnomocnictw, notariusz może wymagać dowodu tożsamości klienta.

Kancelaria notarialna – wymagane dokumenty podczas transakcji

Podczas transakcji, kancelaria notarialna może wymagać dodatkowych dokumentów w celu potwierdzenia danych lub wykonania określonych czynności. W przypadku zawierania umowy sprzedaży, kancelaria notarialna może wymagać, aby klient dostarczył akt notarialny potwierdzający, że jest właścicielem nieruchomości. Kancelaria notarialna może również wymagać potwierdzenia stanu hipotecznego lub innych ograniczeń dotyczących nieruchomości.

Podczas sporządzania umów, notariusz może wymagać dostarczenia dokumentów potwierdzających tożsamość klienta, np. dowodu osobistego lub paszportu. W przypadku sporządzania testamentu, notariusz może również poprosić o dostarczenie dokumentów dotyczących majątku, który jest przedmiotem testamentu.

Kancelaria Notarialna Łukasz Górski Monika Jaworowska-Górska Notariusze s.c. to jedna z wielu kancelarii notarialnych, która oferuje usługi związane z uwierzytelnianiem dokumentów i przeprowadzaniem transakcji. Klienci korzystający z jej usług powinni być przygotowani na dostarczenie wymaganych dokumentów i zaświadczeń przed zawarciem umowy oraz podczas jej przeprowadzania.