Przedstawiciele zawodów zaufania publicznego cieszą się wielkim poważaniem w społeczeństwie. Osoby korzystające z usług prawników, medyków czy doradców oczekują od nich dysponowania rozległą wiedzą, a także profesjonalnego podejścia do danego problemu i pełnego zaangażowania w jego rozwiązanie. Wysoko wykwalifikowany notariusz z Torunia spełnia te warunki. Czym zajmuje się reprezentant tej profesji?

Zakres obowiązków notariusza

Zakres obowiązków dawnych rejentów jest bardzo szeroki, a kwestie te reguluje ustawa z dnia 14 lutego 1961 roku Prawo o notariacie. Osoba świadcząca takie usługi odpowiada za tworzenie różnego rodzaju dokumentów, m.in. aktów własności i przekazania spadku oraz umów kupna-sprzedaży nieruchomości czy zakładania spółek. Przygotowanie dokumentacji albo jej zatwierdzenie przez specjalistę jest równoznaczne z poświadczeniem zgodności urzędowego druku z obowiązującymi przepisami prawnymi. Umowy, które przygotowuje wykwalifikowana kancelaria notarialna, często stanowią gwarancję uniknięcia długotrwałych sporów sądowych.

Różne rodzaje umów

W zakresie kompetencji dawnych rejentów mieści się szereg czynności. Usługi obejmują przede wszystkim sporządzanie i poświadczanie:

  • umów sprzedaży nieruchomości;
  • umów związanych z użytkowaniem wieczystym;
  • umów darowizn;
  • intercyz;
  • pełnomocnictw do dokonywania różnych czynności prawnych.

Przy kupnie domu, mieszkania lub działki notariusz zajmuje się sporządzaniem aktów notarialnych. Od stron transakcji wymaga się również sporządzenia umowy przedwstępnej w obecności wykwalifikowanego pracownika. Załatwienie tych formalności stanowi zarówno dla sprzedającego, jak i dla kupującego gwarancję wywiązania się z postanowień umowy.

Usługi notarialne świadczone są również na rzecz przyszłych i obecnych małżonków, którzy pragną zabezpieczyć swoje interesy poprzez ustanowienie rozdzielności majątkowej. W zależności od rodzaju podpisanego dokumentu może on wyłączać, rozszerzać, przywracać lub ograniczać wspólność majątkową. W świetle obowiązującego prawa podpisany akt będzie ważny tylko wówczas, jeśli przy jego sygnowaniu był obecny notariusz.

Kancelaria notarialna w Toruniu

W zakresie usług mieszczą się również sprawy spadkowe. Kancelaria zatrudnia pracowników upoważnionych do sporządzania urzędowego poświadczenia dziedziczenia. To specjalny dokument, w którym zawiera się informacje na temat tego, komu i w jakim udziale przypadł spadek. Przeprowadzenie uproszczonej procedury przyznawania praw spadkowych jest możliwe tylko wówczas, gdy spadkobiercy dojdą do porozumienia w tej sprawie i wyrażą zgodę na podział odziedziczonego majątku u specjalisty.

Czynności notarialne obejmują szereg świadczeń. Ich główna istota sprowadza się jednak do poświadczenia zgodności przygotowanych dokumentów (np. umów sprzedaży nieruchomości, intercyzy albo notarialnego poświadczenia dziedziczenia) z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi.