Sprawy karne wymagają pomocy adwokata karnisty. Jest to osoba, która specjalizuje się w prawie karnym. Składa się na niego zespół przepisów, określających zakazy i nakazy postępowania, które wskazują czyny uważane za przestępstwo. Prawo karne obejmuje sprawy dotyczące przestęp przeciwko zdrowiu, pobić, oskarżeń o wyłudzenia, wykroczeń, przestępstw skarbowych, oskarżeń o kradzieże, oszustwa czy fałszerstwa czy prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości. 

Kim jest adwokat od spraw karnych?

Adwokat od spraw karnych to osoba, która posiada wiedzę i doświadczenie, a także bieżącą orientację w orzecznictwie. Adwokat od spraw karnych w Rzeszowie świadczy usługi w zakresie reprezentowania swoich klientów, którzy przekroczyli kodeks karny. W sprawach karnych duże znaczenie ma czas. Dlatego nie warto zwlekać i przy popełnieniu przestępstwa, czy byciu ofiarą przestępstwa, warto szybko udać się do specjalisty. Im później to nastąpi, tym trudniej będzie, np. porozmawiać ze swoim pełnomocnikiem przed przesłuchaniem przez organy ścigania czy ustalić linię obrony. Z pomocy adwokata karnisty można skorzystać na etapie postępowania sądowego.

Jakie jest zakres pomocy adwokata karnego?

Adwokat od prawa karnego oferuje obronę oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym, sądowym, apelacyjnym, kasacyjnym. Jak również w postępowaniu o wznowienie postępowania, odroczenie wykonania kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie, dozór elektroniczny czy zmianę postępowania o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary. Należy pamiętać, że adwokat od spraw karnych to adwokat, specjalizujący się w kodeksie karnym. Może również pomóc, jeśli rozwody w Rzeszowie rozpatrywane są pod kątem przemocy czy to fizycznej, czy to psychicznej, czy finansowej w rodzinie. 

Adwokat od prawa karnego zajmuje się reprezentowaniem interesów pokrzywdzonych przed sądami wszystkich instancji. Zajmuje się ochroną ofiar przygotowując zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, występuje z wnioskiem o naprawie szkody, odszkodowanie czy zadośćuczynienie.