Rygor egzekucyjny to tajemniczo brzmiąca nazwa, która zdecydowanie sprawdza się w dzisiejszych czasach. Ma na to wpływ przede wszystkim konieczność zabezpieczania się na wszystkich płaszczyznach życia, które obejmują umowy. Co jednak oznacza taki rygor? Fachowcy informują.

Czym jest rygor egzekucyjny?

Rygor egzekucyjny w Szczecinie to nic innego jak instrument, który pozwala każdej osobie wynajmującej mieszkania zabezpieczyć swoje interesy. Wydaje on wtedy obowiązek zapłaty określonej w umowie należności. Wszystko odbywa się na bazie aktu notarialnego.

Sam akt notarialny w Szczecinie sporządzany jest przez notariusza i ma przede wszystkim moc urzędową. Jego nieprzestrzeganie automatycznie skutkuje wszczęciem postępowania sądowego, co znacznie ułatwia rozwiązywanie problemów.

Taki rygor egzekucyjny dokładnie określa należność, którą należy wpłacać wynajmującemu, ale i nie tylko. Jednocześnie taka umowa może również obejmować swoją mocą również wszelkie opłaty dodatkowe, które wynikają z nieprzestrzegania.

Rygor egzekucyjny – dlaczego warto go stosować?

Taki rygor jest bardzo praktyczny, ponieważ dzięki niemu można przede wszystkim zyskać wiele różnego rodzaju korzyści dla siebie i nie tylko. Jest to swego rodzaju zabezpieczenie, które zdecydowanie szybciej pozwala egzekwować nieprawidłowości, niż przy zwykłej umowie.

Tak naprawdę umowa rygoru egzekucyjnego różni się od tradycyjnej umowy najmu tym, że jest sporządzana przez notariusza oraz zawiera jego podpis. Pozwala to jednak na znacznie więcej. Warto wziąć to pod uwagę wtedy, gdy chce się wynająć komuś mieszkanie.

Jednak taka umowa obejmuje nie tylko wynajem mieszkań, ale również wszystkie umowy, które regularnie i cyklicznie naliczają pewnej osobie opłaty. Wtedy niewywiązywanie się z zobowiązania może skutkować poważnymi konsekwencjami.

Rygor egzekucyjny to umowa, która z pewnością jest bardzo dobra, w przypadku ustaleń dotyczących opłat.