Firmy, które mają problemy finansowe, mają opcję restrukturyzacji. To bardzo ważne narzędzie w sytuacji, kiedy nie ma możliwości ogłoszenia upadłości. Zostawia to spore możliwości na dogadanie się z wierzycielami. Układ zawarty w ten sposób może okazać się o wiele bardziej korzystny dla każdej ze stron. Kiedy prawo restrukturyzacyjne może mieć zastosowanie?

Prawo restrukturyzacyjne – kto może z niego skorzystać?

Prawo restrukturyzacyjne w Gliwicach to ramy prawne, które określają możliwość restrukturyzacji zadłużenia. Restrukturyzacja może być wymuszona na firmach, gdy rosnące koszty i spadające przychody są przyczyną większych problemów finansowych. Taka opcja jest szczególnie pożądana, kiedy ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez firmę lub osobę fizyczną nie wchodzi z różnych przyczyn w grę. Dłużnik ma możliwość negocjacji z wierzycielami, co może się skończyć korzystnym dla obu stron sposobem spłaty zadłużenia. Zarówno okres spłaty, jak i kwota mogą podlegać negocjacjom. W grę wchodzi także zmiana stopy procentowej oraz warunki i forma płatności. W przypadku osób fizycznych o restrukturyzacji można mówić na przykład w momencie, gdy długi uniemożliwiają jakąkolwiek ich spłatą.

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Jacek Pietrzela

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Jacek Pietrzela to pomoc dla osób w trudnej sytuacji finansowej, które zmuszone są przeprowadzić restrukturyzację swojej firmy. Biuro zapewnia niezbędną pomoc, wsparcie prawne oraz wystosowanie odpowiednich wniosków w imieniu swojego klienta. Kompleksowe i rzetelne usługi pozwalają odnaleźć się w trudnym położeniu. Kancelaria analizuje finanse i daną sytuację przedsiębiorstwa oraz zakłada plan restrukturyzacji. Doradztwo prawne i finansowe jest bardzo ważne, gdyż większość osób nie ma dostatecznego poziomu wiedzy, by działać samodzielnie. Złożenie wniosku o upadłość czy negocjacje z wierzycielami wymagają stosowania odpowiednich procedur oraz trzymania się przepisów i terminów. W wielu przypadkach przydaje się opracowanie planu biznesowego, dzięki któremu przedsiębiorstwo wciąż będzie mogło funkcjonować i poprawić swoją sytuację finansową.