Alimenty to płatności dokonywane przez jednego z byłych małżonków na rzecz drugiego. Ich rolą jest wsparcie rodzica, przy którym zostaje dziecko, w utrzymaniu go i realizacji jego potrzeb. W wyjątkowych sytuacjach mogą obejmować też samego rodzica. Sąd przyznaje w formie comiesięcznych zobowiązań. W jakich sytuacjach alimentacyjnych warto zatrudnić prawnika?

Alimenty – jaki jest tryb ich przyznawania?

Kiedy para rozważa rozwód, często musi skorzystać z usług prawnika, dzięki któremu będzie mogła poruszyć temat, jakim są alimenty w Lublinie. Jest to istotne z różnych powodów, także tych dotyczących ustalania wysokości comiesięcznych zobowiązań. W procesie tym sąd bierze pod uwagę standard życia małżonków, jak też wysokość dochodów poszczególnych osób. Wiek i stan zdrowia tak dziecka, jak też samego opiekuna również jest ważny przy zasądzaniu alimentów. W sytuacjach wymagających skorzystania z prawnika może być niezbędne udowodnienie dochodów drugiej strony lub zwiększenie kwoty alimentów wraz ze wzrostem zarobków byłego małżonka. Prawnik bywa pomocny w sytuacjach, gdy jego klient chce, aby sąd przyznał niższą kwotę alimentów na dziecko. Zatrudnienie prawnika do pomocy w sprawach alimentów jest korzystne z różnych względów. 

Kancelaria odszkodowawcza – w jakich sprawa jest pomocna?

Kancelaria odszkodowawcza w Lublinie bywa nieocenionym rozwiązaniem w sytuacji, gdy sprawca danej szkody zalega z płatnościami. W przypadku, gdy sąd nakazuje wypłacenie zasądzonej kwoty odszkodowania, strona poszkodowana powinna mieć pewność, że otrzyma na czas należne jej pieniądze. Niestety, często sprawcy nie wywiązują się z postanowień sądu, dlatego do gry musi wkroczyć kancelaria odszkodowawcza. Gdy płacący nie przelewa środków w ustalonym czasie, niezbędne może okazać się wdrożenie odpowiednich procedur i czynności prawnych. Specjaliści zatrudnieni w kancelariach odszkodowawczych zajmują się pomocą klientom w wyegzekwowaniu nakazów sądowych i w sprawnym ściągnięciu zasądzonych należności.