Z perspektywy czasu można śmiało rzec, że kryzys jest nieodzowną częścią każdego małżeństwa. Może on jedynie przybierać odrębne formy, mieć zróżnicowane nasilenie, trwać dłużej bądź krócej oraz zakończyć się zgodą bądź decyzją o rozstaniu. Wraz z taką alternatywą, pojawia się zwykle dylemat, czy jest to właściwy czas na rozwód, czy jest jeszcze szansa i nie należy całkowicie rezygnować z małżeństwa- mając na względzie chociażby dobro dzieci, kwestię wiary, długoletnie przywiązanie, czy też wspólny majątek. Aby podjąć właściwą decyzję, wybierając pomiędzy rozwodem a separacją, należy najpierw poznać istotę jednego i drugiego. W tym celu najlepiej będzie poznać podstawowe różnice pomiędzy obydwoma rozwiązaniami.

Czym jest separacja i rozwód?

Zgodnie z przepisami prawa, rozwód jest to sposób ustania małżeństwa, kiedy nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Bierze się tu pod uwagę ustanie trzy więzi łączących małżonków- więzi duchowej (uczuciowej czy emocjonalnej), więzi fizycznej i więzi gospodarczej (wspólne gospodarstwo domowe i majątek). Zupełność rozkładu powinna być widoczna na każdej z tych płaszczyzn. Z kolei trwałość rozkładu pożycia, a więc pewien okres czasu, który musi upłynąć by było możliwe stwierdzenie, że rozkład pożycia faktycznie nastąpił.

Jeśli więc małżonkowie nie widzą wspólnej przyszłości ze sobą i chcą definitywnie zakończyć swój związek, wówczas właściwą decyzją będzie zakończenie małżeństwa przez rozwód. Jeśli jednak małżonkowie z różnych względów nie chcą się rozwodzić, bądź też chcą dać sobie czas i szansę na powrót do wspólnego życia małżeńskiego, lepiej skorzystać z alternatywy rozwodu, jaką jest separacja prawna (sądowa).

Separacja to stan, kiedy pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, jednak nie charakteryzuje się on cechą trwałości. Separacja jest więc odzwierciedleniem faktycznego rozstania małżonków, jednak bez rozwiązania małżeństwa, dającego szansę i możliwość na powrót. Separacja może być faktyczna lub sądowa- faktyczna to wspólnie podjęta przez małżonków decyzja o rozdzielnym życiu, zaś sądowa jest orzekana przez sąd i niesie ze sobą pewne warunki.

Zobacz więcej na profesjonalnym blogu prawniczym – https://www.tokarczykipartnerzy.pl/blog

Najważniejsze różnice między rozwodem a separacją

Separacja i rozwód to z jednej strony dwie odrębne, niezależne instytucje prawne prawa rodzinnego, z drugiej zaś rozwiązania, które mają ze sobą wiele wspólnego- zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, orzeczenie separacji przynosi takie same skutki jak rozwód, prócz różnic ujętych w kodeksie. W niniejszym artykule zajmiemy się właśnie tymi różnicami, przedstawiając te najważniejsze.

Separacja zachowuje węzeł małżeński

Podstawowa różnica między rozwodem a separacją jest taka, że separacja, mimo uchylenia wspólnoty małżeńskiej, nadal zachowuje węzeł małżeński, co oznacza, że związek małżeński osób pozostających w separacji ciągle trwa i nie jest możliwe zawarcie nowego związku. Z formalnego punktu widzenia osoby są nadal małżeństwem, przy czym zostaje ono w pewnym sensie „zawieszone”.

Odwracalność skutków separacji

Rozwód jest jednoznaczny z definitywnym zakończenie małżeństwa i zniesieniem wszelkiej wspólności małżeńskiej, natomiast osoby będące w separacji są w dalszym ciągu małżeństwem i w każdej chwili mogą złożyć zgodny wniosek o zniesienie separacji, jednocześnie powracając do wspólnego życia.

Różne przesłanki orzeczenia rozwodu i separacji

By orzec separację- w przeciwieństwie do orzeczenia rozwodu- nie jest konieczne, by rozkład pożycia między małżonkami był trwały. Wystarczy jedynie, by był on zupełny. Ponadto żądanie separacji przez małżonka wyłącznie winnego zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego nie jest przeszkodą w zakresie dopuszczalności separacji, jak ma to miejsce w przypadku rozwodu.

Tryb postępowania o rozwód i separację

Postępowanie o rozwód może odbywać się jedynie w trybie procesu sądowego, natomiast jeśli chodzi o separację, możliwa jest zarówno droga procesowa, jak i postępowanie nieprocesowe. To drugie dotyczyć może jednak wyłącznie sytuacji, kiedy małżonkowie nie mają wspólnych, małoletnich dzieci oraz są zgodni co do decyzji o separacji.

Obowiązek wzajemnej pomocy

Małżonkowie pozostający w separacji mają względem siebie obowiązek wzajemnej pomocy- zarówno materialnej, jak i niematerialnej- na przykład podczas wystąpienia choroby u jednego z małżonków. Natomiast na skutek orzeczenia rozwodu, małżonkowie w sposób całkowity przestają być wobec siebie zależni i nie spoczywają na nich żadne obowiązki, które dotyczyły ich w trakcie trwania małżeństwa.

Decyzja o zakończeniu wspólnego życia nie powinna być podejmowana pochopnie. W większości przypadków właściwym wydaje się skorzystanie z rozwiązania, jakim jest separacja, a dopiero wówczas, gdy małżonkowie utwierdzą się ostatecznie w swojej decyzji, zakończenie małżeństwa poprzez instytucję rozwodu.