Czy da się prowadzić działalność bez rejestracji? Otóż tak! Ale tylko pod pewnymi warunkami. Przeczytaj artykuł, a dowiesz się z niego wszystkiego o działalności nierejestrowanej i na czym ona polega.

Czym jest działalność nierejestrowana?

Działalność nierejestrowana, zwana także działalnością nieewidencjonowaną. To rodzaj prowadzenia biznesu lub działalności gospodarczej, który nie jest oficjalnie zarejestrowany w organach administracji publicznej, takich jak urząd skarbowy czy rejestr przedsiębiorców. Jest to działalność wykonywana na własny rachunek, bez formalnej rejestracji jako osoba prawna, jednostka organizacyjna czy przedsiębiorca. Działalność nierejestrowana popularnie nazywana jest firmą na próbę.

Prowadzenie działalności nierejestrowanej może mieć pewne korzyści, takie jak brak formalności i kosztów związanych z rejestracją, jednak może to również wiązać się z ryzykiem braku zabezpieczeń prawnych, trudnościami w nawiązywaniu relacji biznesowych oraz utratą dostępu do niektórych rynków lub możliwości biznesowych.

Warto zaznaczyć, że działalność nierejestrowana może być nielegalna lub niezgodna z przepisami, jeśli nie są zachowane obowiązki podatkowe, ubezpieczeniowe lub inne wymogi prawne. W niektórych jurysdykcjach i w przypadku pewnych rodzajów działalności, prowadzenie biznesu bez odpowiedniej rejestracji i spełnienia wymogów prawnych może prowadzić do sankcji, grzywien lub konsekwencji prawnych.

Kiedy nie trzeba rejestrować działalności gospodarczej?

Działalność nierejestrowana, czyli jednoosobowa działalność gospodarcza z opodatkowaniem skali, może być prowadzona, gdy przychody ze sprzedaży nie przekraczają określonych limitów. Wówczas można prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach skali podatkowej, bez konieczności rejestracji działalności w CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).

Limit przychodu od lipca 2023 roku wynosi 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia. W związku z tym próg przychodów, poniżej którego nie trzeba rejestrować działalności gospodarczej, wynosi 2700 zł brutto miesięcznie.

Co można robić w ramach prowadzenia działalności nierejestrowanej?

W ramach działalności nierejestrowanej, czyli drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, może urzeczywistniać przeróżne pomysły. Prowadząc tego rodzaju biznes, może zajmować się fotografią, zleceniami graficznymi, tworzeniem biżuterii, szyciem ubrań, robić słodkie wypieki lub przygotowywać diety jako dietetyk. Działalność może być jakimkolwiek pomysłem, byleby nie kolidowała z określonymi ustawowo przepisami.

Przychodów z tytułu prowadzenia działalności nierejestrowanej nie może być więcej niż 75% minimalnego wynagrodzenia w obecnym roku. Przychody z danej działalności należy wykazać w PIT-36 (po odliczeniu kosztów). Rozliczanie podatkowe działalności nierejestrowanej powinno się robić w ujęciu rocznym, a nie miesięcznym czy kwartalnym tak jak w przypadku niektórych rodzajów działalności.

Oprócz rozliczeń podatkowych osoba fizyczna, prowadząca działalność nieewidencjonowaną powinna prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży, wystawiać faktury i rachunki na życzenie kupującego, a także przestrzegać praw konsumenta. Dotyczy to reklamacji, zwrotów i naprawy oferowanego produktu. Dotyczy to również prawa konsumenta do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość.