Co roku zwiększa się liczba rozwodów, a na ten trend wpływa szereg czynników, począwszy od różnic charakterów, a skończywszy na kwestiach finansowych. Szczególnie trudne sytuacje pojawiają się w przypadku rozpraw, które mają wpływ nie tylko na przyszłość małżonków, lecz również na losy ich dzieci. Jak wybrać wykwalifikowanego prawnika do spraw rozwodowych, który będzie w stanie skutecznie reprezentować interesy dziecka i znaleźć najlepsze rozwiązanie? Odpowiedź na te pytania w artykule poniżej.

Od czego rozpocząć poszukiwania najlepszego adwokata w sprawie o rozwód?

W trakcie procesu rozwodowego istotne jest bycie świadomym oczekiwań co do ostatecznego wyniku rozprawy. Dotyczy to zarówno kwestii opieki nad dziećmi, podziału majątku, jak i opieki nad zwierzętami domowymi. Warto wspólnie z adwokatem rozważyć najlepsze rozwiązanie dla całej rodziny. W przypadku rozwiązywania małżeństw patologicznych lub wyjątkowo toksycznych, może być również potrzebna pomoc psychologa. Oprócz oczekiwań co do wyniku sprawy rozwodowej, istotne są także kryteria wyboru odpowiedniego prawnika.

Przede wszystkim konieczne jest odpowiednie doświadczenie w konkretnej dziedzinie prawa, w tym prawie cywilnym i rodzinnym. Tak samo jest w przypadku skuteczności w osiąganiu pozytywnych wyników, mierzona stosunkiem pozytywnych wyników rozpraw do tych z negatywnym wynikiem. Na końcu dobrze jest się również przyjrzeć historii praktyki w prowadzeniu podobnych spraw ze zbliżonymi oczekiwaniami klienta wobec radcy prawnego.

Jakie są koszty rozwodu przy pomocy kancelarii adwokackiej?

Jeśli decydujesz się złożyć pozew o rozwód, musisz wiedzieć, że opłata za pozew to tylko początek wydatków związanych z tym procesem. Opiewa ona na 600 zł, co jest uwarunkowane prawnie. Do kosztów całej sprawy mogą być doliczone jeszcze inne wydatki. Przede wszystkim pozyskanie niezbędnych dokumentów lub zaświadczeń, zazwyczaj kosztuje kilkadziesiąt złotych. Z kolei opinia Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów wynosi zwykle od 600 do 2.000 złotych.

Musimy również uwzględnić ewentualne wynagrodzenie adwokata, gdzie przedział jest bardzo zróżnicowany – oscyluje on między 2.500 a 10.000 złotych. Do tych kwot trzeba doliczyć podatek VAT oraz koszty stawiennictwa na rozprawach. Kwota ta zależy od tego, czy rozwód będzie z orzekaniem o winie czy też bez niego, oraz od obecności małoletnich dzieci. Kolejną istotną kwestią jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez kuratora sądowego w celu zrozumienia sytuacji małżonków i dzieci stron, co kosztuje zwykle od 100 do 200 złotych. Jeśli małżonkowie nie są w stanie dojść do porozumienia, można w to włączyć ewentualną mediację w postępowaniu dowodowym, która kosztuje około 450 złotych w zależności od liczby spotkań.

Dodatkowe koszty to opłata od wniosku o zabezpieczenie alimentów lub kontaktów z dzieckiem w wysokości 100 złotych, która występuje wtedy, gdy wniosek o zabezpieczenie jest składany osobno, nie wraz z pozwem o rozwód, a także opłata od zażalenia na postanowienie o zabezpieczeniu w wysokości 30 złotych. Jeśli wymagana będzie apelacja, wtedy opłata wzrasta o kolejne 600 złotych.

Niezależnie od tych kosztów warto skorzystać z pomocy profesjonalnego prawnika, który pomoże w przygotowaniu pozwu z uwzględnieniem własnych interesów oraz będzie reprezentować w sądzie. Jako osoba postronna, pozbawiona emocji, które często towarzyszą rozwodzącym się małżonkom, będzie w stanie skutecznie prowadzić sprawę w najlepszym interesie klienta.

Kiedy sąd może orzec o rozwodzie?

Aby sąd mógł zdecydować o rozwodzie, konieczne jest, aby rozpad pożycia małżeńskiego był kompletny. Zupełność tego rozpadu oznacza, że między małżonkami muszą ustać wszystkie trzy rodzaje więzi: emocjonalna, fizyczna, a także gospodarcza. Oznacza to, że nie wystarczy, że jedna z tych więzi zostanie przerwana, aby wydać wyrok rozwodowy.

W przypadku tych więzi składających się na pożycie małżeńskie w orzecznictwie widoczne jest pewne hierarchizowanie. Najważniejszą zdaje się więź emocjonalna. Jej brak jest dowodem na konflikt między małżonkami. Jednak w orzecznictwie podkreśla się, że zakończenie więzi fizycznej lub gospodarczej niekoniecznie oznacza rozpad pożycia, jeśli wynika to z okoliczności niezależnych od samego zachowania małżonków. Brak więzi fizycznej może być spowodowany przykładowo chorobą jednego z małżonków. Z kolei brak więzi fizycznej lub gospodarczej może być skutkiem czasowego wyjazdu za granicę jednego z małżonków ze względu na pracę zarobkową.