Czym jest wykroczenie?

Czym jest wykroczenie?

Wykroczenie jest czynem zabronionym, który cechuje się znacznie niższym stopniem społecznej szkodliwości niż przestępstwo. Aktem prawnym, który wyznacza ramy odpowiedzialności za wykroczenia, jest ustawa z 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń. Definicja wykroczenia Definicję wykroczenia można wywieść z treści art. 1 § 1 Kodeksu wykroczenia. W myśl tego przepisu odpowiedzialności za wykroczenie podlega tylko [...]
Ustawa dezubekizacyjna – jakie możliwości daje odwołanie do sądu?

Ustawa dezubekizacyjna – jakie możliwości daje odwołanie do sądu?

W myśl niedawno uchwalonej ustawy dezubekizacyjnej świadczenia emerytalne osób, które zostały objęte jej działaniem, zostały obniżone nawet do poziomu najniższej emerytury. Kwota rzędu 850 złotych netto obecnie nie zapewnia możliwości życia w godziwych warunkach. W przypadku uzyskania decyzji organu rentowego o obniżeniu świadczenia, warto ją zakwestionować na drodze sądowej. Kontrowersje wokół ustawy dezubekizacyjnej Już na [...]
Jak uzyskać odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu?

Jak uzyskać odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu?

Poważne wypadki mogą spowodować u poszkodowanego stały rozstrój zdrowia. W takich sytuacjach możliwe jest uzyskanie znacznego świadczenia tytułem odszkodowania od osoby zobowiązanej do wyrównania szkody. Zobowiązani do wypłaty odszkodowania W zależności od rodzaju wypadku, któremu uległ poszkodowany, inna będzie tożsamość podmiotu, który odpowiada za wywołanie trwałego uszczerbku na zdrowiu. W przypadku wypadków komunikacyjnych zobowiązanym będzie [...]
Orzeczenie separacji a należności alimentacyjne

Orzeczenie separacji a należności alimentacyjne

W wyroku orzekającym separację sąd zasądza alimenty na rzecz małoletnich dzieci, które będzie musiał ponosić małżonek nie sprawujący nad nimi osobistej pieczy. Ich wysokość ustalana jest indywidualnie, a zależy przede wszystkim od potrzeb uprawnionych oraz od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Możliwe jest także orzeczenie alimentów na rzecz małżonka. Alimenty na małoletnie dzieci Orzeczenie separacji [...]
Rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty

Rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty

Podczas rozprawy rozwodowej bardzo często strony postanawiają nie orzekać o winie jednej ze stron. Jest to rozwiązanie, które skutkuje szybszym przebiegiem rozwodu, nie dostarcza niepotrzebnego wstydu i bólu podczas rozpraw. Brak orzeczenia o winie ma jednak swoje skutki prawne w momencie, gdy jedna ze stron chciałaby uzyskać alimenty. Jakie skutki prawne niesie orzeczenie o winie? [...]
Różnica między rozwodem a separacją

Różnica między rozwodem a separacją

Trwałe problemy w życiu małżeńskim mogą skłaniać małżonków do podjęcia decyzji w przedmiocie rozwodu lub separacji. Oba rozwiązania powodują powstanie pewnych skutków prawnych, które wywołują doniosłe konsekwencje. Kiedy sąd może orzec rozwód, a kiedy separację? Orzeczenie rozwodu przez sąd możliwe jest jedynie wtedy, gdy nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Trwałość rozkładu pożycia oceniana [...]