Prawo pracy. Co warto o nim wiedzieć?

Prawo pracy. Co warto o nim wiedzieć?

Przepisy Kodeksu Pracy ściśle regulują wiele kwestii dotyczących obowiązków stron stosunku pracy, a także zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, rozkładu czasu pracy czy zasady kontroli przestrzegania prawa pracy. Warto więc znać zapisy znajdujące się w kodeksie pracy,...
Co powinieneś wiedzieć o prawach konsumenta?

Co powinieneś wiedzieć o prawach konsumenta?

Prawa konsumenta stanowią fundament ochrony interesów osób, które nabywają produkty lub korzystają z usług na rynku. Współczesny świat zakupów i konsumpcji jest niezmiernie rozwinięty, oferując konsumentom ogromną różnorodność produktów i usług. Jednakże, aby...